Porträtten berättar

Den som har besökt Sällskapsklubben har säkert också sett porträtterna på väggarna. En karlebybo hittar säkert lätt anknytningar till en eller flera av de personer som är avbildade i porträtterna. En gäst däremot fylls av nyfikenhet och beundran samtidigt som det väcks ett iver att få veta mera.

Till Klubbens 180-årsdag hade man möjligheten att uppfylla en dröm om att föra samman historierna bakom porträtterna. Ole Granholm antog utmaningen och forskade i arkiv, intervjuade människor och sammanställde materialet till denna bok, Porträtten berättar. I boken presenteras före detta ordföranden samt personer som under sin tid aktivt verkat för Klubben.

Boken Porträtten berättar kan köpas på Sällskapsklubben (Torggatan 27) till priset av 20€.

ISBN 978-952-92-3328-1