På grund av Coronapandemin och restriktionerna torde Lakasoppan inte kunna ordnas 21.1.2022. Vi utreder möjligheterna att flytta fram tillställningen. Mer information kring nyår.