Lakasoppan


Lakasoppan är en gammal tradition där klubbens manliga medlemmar samlas i början av året för att äta middag och lyssna på ett föredrag. Menyn är alltid samma, lakasoppa, och föredraget hålls av en inbjuden, eminent person med aktuellt tema. Genom åren har man kunnat ta del av följande föredrag:

1957 Polismästare Leo Harlio: Filateli
1958 -1970 laksoppsaftnar hölls årligen, inga anteckningar
1971 Birger Thölix: Förenta Nationerna
1972 Knud Möller: Aktuella politiska frågor
1973 Benedict Zilliacus: Resor till jordens olika hörn
1974 Bor-Erik Uunila: Gamlakarleby-bor under referentens uppväxttid
1975 Ingvar S. Melin: Finlands ekonomiska politik, statsskulden och valutareserven
1976 Tor-Erik Teir: Finlands situation idag
1977 Ralf Porko: Kommunsammanslagningen Gamlakarleby-Karleby
1978 P.O.Holm: OS-seglingarna i Kiel 1972
1979 Kaj Aejmelaeus: Om brända och destillerade drycker
1980 Jens Rudbäck: Nautor
1981 Peter Tallberg: Internationella Olympiska Kommitte'n
1982 Pentti Kronqvist: Grönland
1983 Harry Krogerus: Sådana djur finns inte
1984 Harald Teir: Brännvinets historia1985 Nils-Erik Silfverberg: Olja
1986 Knud Möller: Hur fungerar nyhetsmedia
1987 Jaakko Valtanen: Försvarsmakten av idag
1988 Christoffer Wegelius: Sparbankernas verksamhet, pengar och ridsporten
1989 Ernst G.Knappe: Volvo-koncernens utveckling från starten
1990 Carl-Olaf Home'n: Dagens och framtidens idrott
1991 Gustav Hägglund: Mellanöstern
1992 Esko Aho: Finland och EG
1993 Kari Nars: Finland och den ekonomiska krisen
1994 Matti Sundberg: Finland och EU
1995 Peter Fazer: Livsmedelsindustrin och EU
1996 Anders Björck: Det nordiska samarbetet i morgondagens Europa
1997 Jörn Donner: Finland mellan Öst och Väst
1998 Jacob Palmstierna: Merita-Nordbanken, en svensk-finsk bank med nordisk vision
1999 Jan-Erik Enestam: Europeiska Monetära Unionen
2000 Carl Löwenhielm: Vad nytt i relationerna Finland-Sverige
2001 Martin Granholm: Bygdens framtid
2002 Björn Wahlroos: Finland i förändringarnas Norden
2003 Max Jakobson: Världsläget i skuggan av Irak-krisen
2004 Mikael Lilius: Fortum och utmaningarna på den europeiska energimarknaden
2005 Carl Bennet: Företagande och värdegemenskap i Sverige och Finland
2006 Sixten Korkman: Värderingar, attityder och framtida utmaningar
2007 Jacob Wallenberg: Hur kommer Norden att klara sej i den globala utvecklingen
2008 Peter Fagernäs: Finansmarknaden idag
2009 Ingemar Eliasson: Rikssprängningen 1808-09
2010 Johnny Åkerholm: Kommande ekonomiska utmaningar
2011 Sverker Martin-Löf: Ekonomisk-politisk rapport från Sverige. Ägandets roll.
2012 Sauli Niinistö: Det ekonomiska läget, sett ur världens, Europas och Finlands perspektiv (föredraget hölls undantagsvis den 30.12 2011).
2013 Lennart Evrell: Gruv- och metallindustrins utmaningar och möjligheter
2014 Försvarsminister Carl Haglund: Ekonomi, säkerhets- och försvarspolitik.
2015 Pär Boman: Bankväsendets historia, Handelsbankens utveckling.
2016 Kjell Skoglund: Finland behöver Sverige.
2017 Olavi Huhtala: Fusionen mellan SSAB och Rautaruukki 

2018 Jarmo Lindberg: Försvarssamarbetet i Norden och med Sverige           

2019 Mikael Staffas: Metaller i världen

2020 Christoph Vitzthum: Framtidens mat

2021-22 Ingen Lakasoppa på grund av Coronapandemin

2023 Christian Levin: Scanias väg mot elektrifiering

2024 Anders Adlercreutz: EU står inför nya utmaningar

 


Damafton


Från tidernas början början var Sällskapsklubben en herrklubb men efter att man börjat anta kvinnliga medlemmar år 1916 har man också ordnat en egen version av lakasoppan för dem, nämligen Damaftonen. Damaftonen hålls senare på våren och, till skillnad från lakasoppan, så varierar menyn. Sedan början av 1990-talet har följande föredragare hållit föredrag:

1991 Gunvor Ahlskog
1992 Hannele Teir
1993 Kristina Ahmas
1994 Gunilla Löfstedt-Söderholm
1995 Carola Teir-Lehtinen
1996 Margita Lukkarinen
1997 Sissel Lund-Stenbäck
1998 Jutta Zilliacus
1999 Astrid Thors
2000 Lenita Airisto
2001 Anne Peltomaa
2002 Ulla-Maj Wideroos
2003 Elisabeth Rehn
2004 Bettina Sågbom
2005 Barbro Schauman
2006 Nina Nordström
2007 Mikaela Ingberg
2008 Eva Liljeblom
2009 Lisbeth Staffans
2010 Satu Huber
2011 Eva Biaudet
2012 Cay Sevo'n
2013 Anne Berner
2014 Virpi Sorvisto
2015 Marja Rak
2016 Malin Sund
2017 Heidi Schauman: Jämställdhet - varför är det så svårt?     

2018 Nina Bergring: Kvinnligt ledarskap i en mansdominerad bransch

2019 Anki Mannström: Varje dag är ett äventyr

2023: Johanna Stenback