Sällskapsklubben i Gamlakarleby r.f.
                                               
                                               

 

Sällskapsklubben i Gamlakarleby grundades 1828. Staden hade då en befolkning på ca 2000 personer, man levde i en blomstringstid då skeppsbyggandet, sjöfarten, handeln och de internationella kontakterna blev allt livligare. Mot denna bakgrund bör man se det behov som stadens köpmän, skeppsredare och tjänstemän hade att diskutera sina angelägenheter och utbyta erfarenheter under de mera otvungna former som en klubb erbjöd.

Sällskapsklubbens ändamål är "medlemmarnas sammanförande till diskussion av sociala och ekonomiska frågor, ävensom deras sällskapliga umgänge och förströelse". Medlemsantalet idag är ca 880 personer, de första kvinnliga medlemmarna antogs år 1916.

Klubben är öppen för alla och erbjuder förträffliga mötes- och matutrymmen för privatpersoner, företag och sammanslutningar.

Se balken uppe till höger för mer information.

 

-------------------

Sällskapsklubben i Gamlakarleby perustettiin 1828. Tuolloin Kokkolan kaupungin asukasluku oli n. 2000 henkeä. Kaupunki eli kukoistukautta, jonka taustalla oli laivanrakennus, merenkulku ja vilkastuva kaupankäynti. Tätä taustaa vasten syntyi kauppiaitten, laivanvarustajien ja virkamiesten keskuudessa tarve kokoontua keskustelemaan liikeasioista ja pohtimaan ajan tapahtumia.

Sällskapsklubbenin päämäärä oli ja on edelleen "saattaa jäsenet yhteen keskustelemaan yhteiskunnallisista ja taloudellisista asioista, sekä huolehtia yhdessäolosta ja viihtyvyydestä". Jäsenmäärä tänä päivänä on n.880, ensimmäiset naisjäsenet otettiin mukaan 1916.

Klubben on avoin kaikille ja tarjoaa kokous- ja ruokailutilat yksityisille, yrityksille ja järjestöille.

Listietoa oik. yläkulmasta.